InSYS_iit.png, 3,4kB

Záväzne sa prihlasujem

na kurz bližšie špecifikovaný nasledovným formulárom a zároveň prehlasujem, že som sa oboznámil(a) s obchodnými podmienkami školení firmy InSYS, súhlasím s nimi a požadované školné uhradím v prospech firmy InSYS.

Vybraný kurz* a termín

Objednávateľ

Absolvovali ste u nás nejaké kurzy?

Ak áno, uveďte prosím názvy a kódy absolvovaných kurzov v školiacom stredisku spoločnosti InSYS. Kód kurzu sa nachádza na certifikáte.

Poznámky, otázky, odoslanie prihlášky


polia označené symbolom * sú povinné