Cesta od údajov k informáciam

Z Excelovej džungle k interaktívnemu dashboardu

Going from data to insight with Power BI

To simplify the Excel jungle

Naše Power BI riešenia pre Váš úspech

Power Query

Power Query

Power Pivot

Power Pivot

Power View

Power View

Power Map

Power Map

Power BI

& Power BI


riešenie prispôsobíme vašim podmienkam

Spracovávate spoľahlivé vstupy so zabezpečenou integritou dát?
Ideálne údajové zdroje pre vaše Power BI riešenia sú relačné databázy ako SQL Server, Oracle, SAP Business Objects, MySQL, MS Access a podobne. Dátové sklady s modelom štruktúry hviezdy alebo snehovej vločky zjednodušia fázu analýzy a sú prehľadné.
Power BI umožňuje kombinovať údajové zdroje a spracuje tiež zoznamy SharePoint alebo sa môže prepojiť s SQL Server Reporting Services. Načítať údaje môžeme tiež z Cloud zdrojov ako SQL Azure alebo z "data feed" údajových tokov z online zdrojov.

Organizačné obmedzenia vám znemožňujú používať údajové zdroje efektívne?
Vašu dátovú revolúciu možete naštartovať i Power BI spracovaním Excel klasik riešení, kde budú ako údajové zdroje použité exporty z ERP aplikácií vo formáte Excel xls(x), textové súbory (.txt, .csv a iné) alebo xml súbory.
Ako improvizovaný dátový sklad pre pracovnú skupinu môžete použiť databázu MS Access, v ktorej bude ako dátová pumpa pracovať prepojená tabuľka spracovaná v Power Query. Správnosť údajov zabezpečíme nastavením pravidiel referenčnej integrity v dátovom modeli Access. Ak množstvo dát presahuje kapacitu Access databázy, môžeme použiť SQL Server Express alebo inej vyššej edície, ktorú vám vaše IT oddelenie sprístupní.


Workshop

Odrazový mostík
Vašej Power BI cesty

Ukážeme vám čo vás na ceste k Power BI čaká. Na praktických príkladoch porovnáme svet Excel klasik riešení s novým fascinujúcim svetom Power BI.

Školenia

Prakticky orientované
tréningy

Transformovať údaje na dashboardy s vysokou pridanou hodnotou môže iba školený tím ľudí, ktorí hovoria jednotným jazykom a rozumejú spracovaniu dát rovnakým spôsobom.

IT Konzultácie

Máme skúsenosti, ktoré potrebujete

Navrhneme vhodnú kombináciu nástrojov business intelligence pre vaše úlohy a pomôžeme vám keď narazíte na problémy.

Vdýchnite svojim dátam život - zistite ako Vám môžeme pomôcť!