InSYS_iit.png, 3,4kB
baner_jazykove-kurzy

MS Office školenia, kurzy, konzultácie

Balík Microsoft Office vám poskytuje produktívne nástroje a aplikácie, pomocou ktorých po odbornom zaškolení zvýšite produktivitu vašej práce. Po správnej implementácií následne môžete v plnej miere využiť možnosti zdieľania a podporiť tímovú spoluprácu. Každá nová verzia balíka Office obsahuje nové funkcie, ktoré zjednodušujú zaužívané alebo prinášajú nové postupy a metódy pre kreatívnych sofistikovaných používateľov.

viac »

CAD systémy

Z angličtiny computer-aided design, slovensky počítačom podporované projektovanie. CAD systémy reprezentujú rozsiahlu oblasť počítačových technológií podporujúcich tvorbu konštrukčnej, technologickej a projektovej dokumentácie v oblasti elektrotechniky, stavebníctva, architektúry a strojárstva.
Ponuka CAD software kurzov:

viac »

Kurzy počítačovej grafiky

Všeobecne možno považovať za počítačovú grafiku všetko, čo spracováva počítač a čo je možné sledovať očami. Z technického hľadiska je to odbor informatiky, ktorý používa počítač na tvorbu umelých grafických objektov alebo na úpravu zobraziteľných informácií nasnímaných z reálneho sveta (úprava digitálnej fotografie, skenovanie, filmové triky)
Na tvorbu a editáciu grafiky sú určené grafické editory. Podľa spôsobu vzniku a záznamu grafickej informácie rozdeľujeme grafické editory na

viac »

Databázové systémy

SQL príkaz, pohľad - view, index, primárny kľúč - primary key, cudzí kľúč - foreign key, spúšť - trigger, Entity–Relationship diagram, referenčná integrita - referential integrity, relácie - relationship medzi tabuľkami, pole - field, záznam - record, formulár - form, zostava - report, dotaz - query a iné pojmy z databázového sveta si osvojíte na kurzoch určených pre všetkých záujemcov o technológie, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho sveta.

viac »

Tvorba WWW stránok

Už je najvyšší čas vytvoriť vlastné webové stránky! Čo na to potrebujete? Počítač na ktorom máte jednoduchý textový editor, webový prehliadač a musíte mať o čom písať. Nepotrebujete drahé programy, ani vedieť programovať.

viac »

IT konzultácie

Konzultačné služby predstavujú pre zákazníka možnosť zúčastniť sa aktívne na riešení a implementácií tak, aby v požadovanom rozsahu ovládal použité technické a programové prostriedky. Zákazník tak získa otvorené riešenie, ktoré môže sám ďalej udržiavať a modifikovať.

viac »

Počítačový ŠTART

Kurzy ŠTART sú určené pre začínajúcich používateľov počítačov všetkých vekových kategórií.

"Iba na dobrých základoch sa dá stavať"

Dôležitým predpokladom pre napredovanie v štúdiu sú dobré základy získané pod odborným vedením skúseného lektora. Komplexný, ucelený pohľad na operačný systém počítača, na kľúčové aplikácie používané v každodennej praxi bude pre Vás zdrojom nového sebavedomia a vynikajúcom odrazovým mostíkom pre získavanie pokročilejších zručností.

"Vždy je čas začať sa učiť"

Kurzy ŠTART sú vhodné aj ako rekvalifikačné kurzy pri zmene doterajšej kvalifikácie, alebo ako príprava na pracovné pohovory pri hľadaní nového zamestnania. Metodika vedenia kurzu je nastavená tak, aby bol zrozumiteľný pre všetkých. Vítaní sú teda i záujemci vo vyššom veku, pre ktorých je štúdium radosť a ďalšia motivácia.