InSYS_iit.png, 3,4kB

Program SketchUp je mimoriadne rýchly 3D modelár s výnimočnou patentovanou „Push/Pull" technológiou modelovania, ktorá umožňuje najskôr načrtnúť (sketch) obrysy objektov v 2D zobrazení a následne tento náčrt vytiahnuť do tretej dimenzie a späť (Push/Pull). Je to silný nástroj pre ľahké a rýchle vytvorenie koncepcie dizajnu filozofiou skicovania ceruzkou s možnosťou podrobného spracovania požadovaných detailov.
SketchUp nie je nie je orientovaný na nejaký konkrétny odbor. Umožňuje modelovanie stavieb, interiérov, záhrad, strojov, nábytku, osôb, ... . Výsledkom modelovania môžu byť obrázky, prezentácie, 2D pohľady i animácie.
A v neposlednom rade Trimble SketchUp Free (predchádzajúce označenie nekomerčnej verzie bolo SketchUp Make) predstavuje najjednoduchšiu cestu pre tvorbu online 3D modelu. Vyskúšajte online

Vstupné vedomosti

 • základná orientácia v OS Windows
 • tvorivosť a priestorová predstavivosť budú výhodou

Profil absolventa

Absolvent kurzu bez problémov samostatne vytvorí zaujímavý trojdimenzionálny model z oblasti architektúry, strojárstva, nábytku či dizajnu.

Osnova kurzu SketchUp základ

 • Nastavenie výkresu, popis programu
 • Kresliace nástroje
 • Výber objektov
 • Editačné nástroje
 • Text, 3D text, kótovanie
 • Nástroje merania
 • Použitie hladín
 • Spôsob zobrazenia plôch
 • Skupiny a komponenty
 • Mapovanie materiálov na plochy
 • Import materiálov
 • 3D Warehouse knižnica
 • Tlač, perspektíva, mierka

Doplnkové informácie

Ak nie ste si istí pri výbere školenia, pracovníci spoločnosti InSYS Trenčín Vám radi poradia osobne na recepcii, telefonicky alebo e-mailom.


Dĺžka, trvanie kurzu SketchUp základ: 2 dni
Používateľská náročnosť: začiatočník
Forma výučby: skupinová, individuálna - konzultačná
Výstupný certifikát: certifikát InSYS, certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR
Kategória počítačového kurzu: CAD systémy

Vstupné vedomosti

 • na úrovni kurzu SketchUp základ

Profil absolventa

Cieľom kurzu je osvojiť si pokročilé techniky modelovania, využívať import/export pre spoluprácu s inými programami a vytvoriť výkresovú dokumentáciu modelu.

Osnova kurzu SketchUp pokročilý

 • Interaktívne rezy
 • Modul tieňovania
 • Štýly prezentácie
 • Pohľady na model, scény
 • Animácie scén
 • Dynamické komponenty
 • Tvorba terénu
 • Práca s digitálnymi obrázkami
 • Výkresová dokumentácia, Layout

Doplnkové informácie

Ak nie ste si istí pri výbere školenia, pracovníci spoločnosti InSYS Trenčín Vám radi poradia osobne na recepcii, telefonicky alebo e-mailom.


Dĺžka, trvanie kurzu Acces pokročilý: 2 dni
Používateľská náročnosť: stredná
Forma výučby: skupinová, individuálna - konzultačná
Výstupný certifikát: certifikát InSYS, certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR
Kategória počítačového kurzu: CAD systémy