InSYS_iit.png, 3,4kB

Automatizácia Office

je optimalizácia využitia produktov balíka MS Office pre spracovanie úloh s minimálnym vstupom používateľa.

Automatizácia Office umožňuje získať konzistentné výstupy bez požiadavky na pokročilé znalosti používateľov z oblasti procesov nevyhnutných na generovanie reportov a dokumentov.

Významným benefitom automatizácie spracovania môžu byť periodické denné, týždenné, mesačné reporty s minimalizovaním rutinných činností a výrazným znížením náchylnosti k chybám.

Automatizácia nie je vhodná iba pre oblasť tvorby reportov. Požiadavky na získanie dát alebo transformáciu dát do rôznych formátov môžu byť automatizované za predpokladu definície súboru pravidiel alebo definovaných metód spracovania.

Položili ste si niekedy nasledovné otázky?

  • Akú časť manažérskych reportov spracovávate (dostávate) vo forme Excelových súborov bez akejkoľvek kontroly referenčnej integrity údajov?
  • Koľko zamestnancov manuálne kopíruje (alebo dokonca prepisuje) údaje z jednotlivých podsystémov do súborov Excelu?
  • Nedali by sa opakovane vykonávané série príkazov spustiť naraz kliknutím na jedno tlačidlo?
  • Alebo ste už sedeli nad stohom papiera popísaným tlačovými výstupmi z účtovníctva iba preto, aby bolo možné urobiť v Exceli súčty a grafy?

Naše vývojárske a konzultačné kapacity Vám ponúknu riešenia.

automatizujeme, pretože

Informácie pre podporu rozhodovania musia byť

  • presné,
  • včasné,
  • vzájomne previazané
  • a ľahko dostupné všetkým pracovníkom, ktorí ich potrebujú.

Stredisko IT služieb

spoločnosti InSYS poskytuje zákaznícke softvérové riešenia zamerané na automatizáciu rutinných činností pri spracovaní údajov, tvorbu reportingových systémov, prepojenia heterogénnych informačných systémov ... .