InSYS developer partner

Riešenia Microsoft Power Business Intelligence

power-query-power-pivot-power-view-power-map.png, 427kB vylepšujú a urýchľujú procesy získavania, analýzy a reportingu kľúčových ukazovateľov. Okrem toho prinášajú výraznú efektivitu spolu s vysokou mierou automatizácie do procesov plánovania, rozpočtovania a spracovania dátových výstupov.

Nástroje Power BI sú tu, aby vás odbremenili od jednotvárnych opakovaných úloh a umožnili vám sústrediť sa na to, čo je dôležité: analyzovanie vašich dát. A najlepšie na tom je, že použitie Power Query je zrozumiteľné pre „excelistu“, pre mnohých ľudí sa spracovanie dát s použitím tohto nástroja môže stať zábavou a vo výsledku budete efektívnejší, produktívnejší, a snáď, menej znudení.
Na vývoji Power BI riešenií a služieb úzko spolupracujeme s partnerom PowerBIPro.eu

Aké služby ponúkame v oblasti Business Intelligence riešení?

Automatizácia Office

je optimalizácia využitia produktov balíka MS Office pre spracovanie úloh s minimálnym vstupom používateľa.

Automatizácia Office umožňuje získať konzistentné výstupy bez požiadavky na pokročilé znalosťi používateľov z oblasti procesov nevyhnutných na generovanie reportov a dokumentov.

Významným benefitom automatizácie spracovania môžu byť periodické denné, týždenné, mesačné reporty s minimalizovaním rutinných činností a výrazným znížením náchylnosti k chybám.

Automatizácia nie je vhodná iba pre oblasť tvorby reportov. Požiadavky na získanie dát alebo transformáciu dát do rôznych formátov môžu byť automatizované za predpokladu definície súboru pravidiel alebo definovaných metód spracovania.

Softvér na zákazku

InSYS poskytuje služby v oblasti vývoja a implementície zákazníckych programových riešení v spolupráci s PowerBIPro.eu. Poznáme podnikové prostredie a vieme navrhnúť riešenia z oblasti

 • automatizácie rutinne spracovávaných údajov,
 • reportingových systémov,
 • tvorby databáz a podnikových evidencií
 • súhrnný výkaz DPH
  zlúčenie samostatných výkazov jednotlivých divízií, prevádzok, oddeleni do celkového súhrnného výkazu s exportom do XML súboru podľa šablóny Finančnej správy SR,
 • kontrolný výkaz DPH
  import jednotlivých výkazov zo súboru XML, súboru XLS (XLSX), z databázy Access (MDB, ACCDB), z databázy FoxPro (súbor DBF), z databázy SQL Server a zlúčenie do celkového kontrolného výkazu.

Naše vývojárske a konzultačné kapacity sú Vám k dispozícií tiež v oblasti

 • návrhu dátových skladov a ETL (extract, transform, load) procesov,
 • vývoja Office 365 Power Apps,

Nenašli ste to, čo ste hľadali?

Opýtajte sa nás.