InSYS_iit.png, 3,4kB

Spoločnosť InSYS spol s r.o. pôsobí na trhu od roku 1991


a založená bola s cieľom pôsobenia v oblasti podnikovej informatiky a vzdelávania. Medzi našich zákazníkov patria veľké priemyselné podniky, bankové ústavy, štátne úrady, leasingové spoločnosti, ale taktiež podnikatelia, živnostníci a široká verejnosť.
Základným krédom spoločnosti InSYS je vysoká profesionalita, efektívnosť ponúkaných služieb a softvérových riešení pri dlhodobej vysokej úrovni starostlivosti o zákazníka.
Školiace činnosti sme zamerali do 4 oblastí:
  • práca s počítačom a využitie výpočtovej techniky v praxi
  • ekonomika a účtovníctvo
  • jazykové kurzy
  • tréningové programy v oblasti interpersonálnej komunikácie a personálnej práce

Lektorský tím

firmy InSYS tvoria predovšetkým pracovníci so vzdelaním v oblasti informatiky, technickej kybernetiky, ekonomiky (vrátane audítora), jazykov, psychológie a žurnalistiky s rozsiahlymi odbornými znalosťami a bohatými praktickými skúsenosťami.
Odborné vzdelanie lektorov IKT kurzov nám umožňuje prepojenie vzdelávacích služieb so softvérovými riešeniami zameranými na automatizáciu rutinných činností pri spracovaní údajov.

Celoživotné vzdelávanie

Školiace stredisko InSYS Trenčín je súčasťou systému ďalšieho vzdelávania v Slovenskej republike od roku 1997. Spoločnosť InSYS je držiteľom akreditácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre vzdelávacie programy z oblasti školení výpočtovej techniky, kurzov účtovníctva a kurzov angličtiny.

Softvér na zákazku

Spoločnosť InSYS poskytuje služby v oblasti vývoja a implementície zákazníckych programových riešení v spolupráci s PowerBIPro.eu. Poznáme podnikové prostredie a vieme navrhnúť riešenia z oblasti

  • automatizácie rutinne spracovávaných údajov,
  • reportingových systémov,
  • tvorby databáz a podnikových evidencií.

Naše vývojárske a konzultačné kapacity sú Vám k dispozícií tiež v oblasti

  • návrhu dátových skladov a ETL (extract, transform, load) procesov,
  • vývoja Office 365 Power Apps,

Obchodné údaje

Názov spoločnosti: InSYS spol s r.o.
Sídlo spoločnosti: Opatovská 23, 911 01, Trenčín
Adresa školiaceho strediska: Kniežaťa Pribinu 24, 911 01, Trenčín
IČO: 30999693
IČ DPH: SK2020383387
Číslo účtu: 1181140559/0200