InSYS_iit.png, 3,4kB

Publikované sú termíny kurzov pre verejnosť, otvorené kurzy, verejné kurzy. Kurzy a školenia na ktoré sa môžu prihlásiť aj jednotlivci.
Termíny zákazkových - firemných kurzov nie sú publikované.
Kalendár zobrazuje iba prvý deň školenia bez opakovania.

Doplnkové informáce

Pracovníci školiaceho strediska spoločnosti InSYS Trenčín Vám ochotne pomôžu pri výbere školenia a koordinácií termínov kurzov osobne na recepcii, telefonicky alebo e-mailom.