InSYS_iit.png, 3,4kB

Záväzne prihlasujem dieťa

do letného tábora bližšie špecifikovaného nasledovným formulárom a zároveň prehlasujem, že som sa oboznámil(a) s obchodnými podmienkami spoločnosti InSYS, súhlasím s nimi a požadovaný účastnícky poplatok uhradím v prospech firmy InSYS.

Vybraná aktivita* a termín

Objednávateľ - zákonný zástupca

Meno a priezvisko dieťaťa

Absolvovali ste u nás nejaké kurzy?

Ak áno, uveďte prosím názvy a kódy absolvovaných kurzov v školiacom stredisku spoločnosti InSYS. Kód kurzu sa nachádza na certifikáte.

Poznámky, otázky, odoslanie prihlášky


polia označené symbolom * sú povinné