InSYS_iit.png, 3,4kB

Osnova kurzu je zostavená tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celý rad verzií AutoCad-u a programu DraftSight. Základné princípy práce v AutoCad-e sú spoločné pre verzie od historickej Release 14 až po verziu 2019. Pre celý rad týchto verzii zostávajú základné príkazy takmer bez zmeny, preto pre školenie základnej úrovne môžeme použiť ľubovoľnú verziu aplikácie.
Pre školenie vyšších úrovní je potrebné rozlišovať jednotlivé prelomové verzie, ktoré priniesli celý rad moderných ovládacích prvkov a inovatívnych metód práce:

 • AutoCAD 2000; DesignCenter, lubovolne mnozstvo layoutov
 • AutoCAD 2006; dynamické zadanie, dynamické bloky
 • AutoCAD 2008; mierky poznámok, prepojenie tabuliek Excel
 • AutoCAD 2009; užívateľské prostredie s pásom kariet
 • AutoCAD 2013; vylepšenie príkazového riadku, cloudová služba Autodesk 360

Bezplatný CAD program DraftSight používa dôverne známe prostredie AutoCadu, a taktiež umožnuje vytvárať aj editovať .dwg súbory. Vďaka minimálnym rozdielom umožnuje bezproblémový obojsmerný prechod medzi obomi produktami.
CAD program DraftSight si môžete stiahnuť na stránke spoločnosti Dassault Systèmes DRAFTSIGHT® FREE* CAD SOFTWARE DOWNLOAD

Vstupné vedomosti

 • zvládnutá problematika súborov a zložiek (priečinkov, adresárov) – ukladanie, presúvanie, kopírovanie, mazanie, práca s Prieskumníkom, práca s košom
 • prepínanie medzi programami, funkcie hlavného panela
 • doporučené je technické vzdelanie a základná znalosť technického kreslenia

Profil absolventa

Absolvent kurzu nadobudne všeobecné znalosti z oblasti princípov počítačom podporovaného navrhovania. Získa zručnosti, ktoré mu umožnia využívať 2D CAD program ako nástroj podporujúci vysoko kreatívnu prácu konštruktéra alebo projektanta.

Osnova kurzu AutoCAD, DraftSight základ

 • lekcia 1 - Zoznámenie sa s programom AutoCAD
  • spustenie programu AutoCAD
  • AutoCAD LT verzus AutoCAD
  • okno aplikácie AutoCAD
  • ovládacie prvky, príkazový riadok
  • spôsoby zadania príkazu, dynamická výzva
  • možnosti nastavenia programu
 • lekcia 2 - Začíname kresliť
  • kreslenie úsečky, kružnice
  • tradičné zadávanie súradníc (pravouhlé, polárne | absolútne, relatívne)
  • dynamické zadávanie súradníc
  • základné kresliace pomôcky (uchopenie objektov, ORTO, KROK, RASTER)
  • presné kreslenie s využitím režimov ORTO, POLÁR, trasovanie
  • použitie klávesu ENTER, MEDZERNÍK, pravé tlačidlo myši
  • príkazový riadok, podpríkazy (voľby) základných príkazov
  • úvod do prezerania výkresu (posun pohľadu, ZOOM)
  • základy výberu objektov, vymazanie objektov
 • lekcia 3 - Vytváranie základných objektov
  • OBLOUK, KŘIVKA, OBDÉLNIK, POLYGON, ...
  • typ čiary
  • dynamický a viacriadkový text, štýl textu
 • lekcia 4 - Úpravy objektov vo výkrese
  • metódy výberu (okno, kríženie, posledný, naprieč, OP, KP, ....)
  • POSUN, KOPIE, OTOČ, ZRCADLI, EKVID, PROTÁHNI, ...
  • uzlový režim editácie
  • systémové premenné AutoCAD-u
 • lekcia 5 - Kótovanie, šrafovanie
  • kótovanie vodorovných, zvislých a šikmých hrán
  • kótovanie polomeru, priemeru, uhla
  • kótovanie od základne a reťazové
  • kótovací štýl
  • výber oblasti šrafovania, šrafovací vzor
  • modifikácia šrafovania
 • lekcia 6 - Hladiny, šablóna výkresu
  • použitie hladín (farba, hrúbka čiary, typ čiary)
  • správca vlastností hladín
  • filtre hladín, správca stavov hladín
  • čo má obsahovať šablóna
  • vytvorenie vlastnej šablóny (súbor DWT)
  • založenie výkresu na novej šablóne
 • lekcia 7 - Bloky
  • princíp fungovania blokov
  • použitie bloku statického, dynamického
  • knižnice blokov, design center
  • tvorba statického bloku s atribútmi
 • lekcia 8 - Tlač výkresu
  • tlač z modelového priestoru
  • tlač do súboru PDF, DWF ...
  • vzťah mierky vykreslovania a objektov poznámok

Doplnkové informácie

Ak nie ste si istí pri výbere školenia, pracovníci spoločnosti InSYS Trenčín Vám radi poradia osobne na recepcii, telefonicky alebo e-mailom.
Kurzy a konzultácie produktov Autodesk sú realizované na počítačoch a licenciách zákazníka.


Dĺžka, trvanie kurzu AutoCAD základ: 3 až 5 dní
Používateľská náročnosť: stredná
Forma výučby: skupinová, individuálna - konzultačná
Výstupný certifikát: certifikát InSYS, certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR
Kategória počítačového kurzu: CAD systémy

Vstupné vedomosti

 • na úrovni absolventa kurzu AutoCAD, DraftSight základ
 • doporučené je technické vzdelanie a základná znalosť technického kreslenia

Profil absolventa

Absolvent školenia si osvojí pokročilé techniky kreslenia, modifikácie a kótovania. Aktívne dokáže tvoriť vlastné štýly kótovania, písma a tabuliek. Produktivitu práce v tíme bude vedieť zvýšit využitím externých referencií. Pomocou vlastných šablón a knižnice blokov bude môcť pracovať dynamickejšie a extrahovaním atribútov eliminuje chyby vo výkazoch.

Osnova kurzu AutoCAD, DraftSight II

 • Opakovanie základných zručností
  • súradnicové systémy
  • kreslenie základných objektov
  • úpravy objektov
 • Modelový a výkresový priestor
  • vytvorenie vlastného layoutu
  • mierky a poznámky vo výkrese (texty, kóty)
  • tlač rozvrhnutia (layoutu)
 • Tabuľky
  • vytvorenie tabuľky
  • štýl tabuľky
  • výpočty v tabuľkách
  • prepojenie tabuľky s Excelom
 • Vytvorenie šablóny výkresu
 • Bloky
  • tvorba statického bloku s atribútmi (opakovanie)
  • tvorba dynamického bloku
  • extrahovanie atribútov
  • záložky a hypertextové odkazy
 • Externé referencie
 • Kótovanie, pokročilé techniky
 • Čistenie výkresu, oprava poškodeného výkresu
 • Pracovný priestor, úprava ukladanie
 • Migrácia užívateľských nastavení

Doplnkové informácie

Ak nie ste si istí pri výbere školenia, pracovníci spoločnosti InSYS Trenčín Vám radi poradia osobne na recepcii, telefonicky alebo e-mailom.
Kurzy a konzultácie produktov Autodesk sú realizované na počítačoch a licenciách zákazníka.


Dĺžka, trvanie kurzu Word pokročilý: 3 dni
Používateľská náročnosť: stredná
Forma výučby: skupinová, individuálna - konzultačná
Výstupný certifikát: certifikát InSYS, certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR
Kategória počítačového kurzu: CAD systémy