InSYS_iit.png, 3,4kB

Vstupné vedomosti

 • na úrovni kurzu AutoCAD základ

Profil absolventa

Cieľom kurzu je posunúť zručnosti používateľov AutoCADu do oblasti vysoko produktívnych Power príkazov a techník strojárskych návrhov. AutoCAD Mechanical ponúka používateľovi kontrolu návrhu podľa noriem, rozšírené možnosti konštrukcie základných objektov, Power príkazy pre modifikáciu, generátory strojárskych súčiastok a automatizovanú tvorbu kusovníkov.

Osnova kurzu AutoCAD Mechanical

 • Pracovné prostredie programu
 • Štruktúra projektu, definícia zostavy, strojárske pohľady
 • Strojárske hladiny, riadenie hladín
 • Nástroje pre tvorbu geometrie
 • Nástroje pre modifikáciu geometrie, PowerEdit
 • Vkladanie normalizovaných prvkov
 • Poznámky vo výkrese
 • Power kótovanie a iné power príkazy
 • Generátor hriadeľov, pružiny,…
 • Práca s výrezmi a Výkresovým priestorom
 • Výpočty – moment zotrvačnosti, prehybu,…
 • Výstup návrhu, tvorba kusovníkov

Doplnkové informácie

Ak nie ste si istí pri výbere školenia, pracovníci spoločnosti InSYS Trenčín Vám radi poradia osobne na recepcii, telefonicky alebo e-mailom.
Kurzy a konzultácie produktov Autodesk sú realizované na počítačoch a licenciách zákazníka.


Dĺžka, trvanie kurzu AutoCAD Mechanical: 3 dni
Používateľská náročnosť: stredná
Forma výučby: skupinová, individuálna - konzultačná
Výstupný certifikát: certifikát InSYS, certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR
Kategória počítačového kurzu: CAD systémy