InSYS_iit.png, 3,4kB

Kurzy Microsoft Excel školíme na všetkých podporovaných verziách kancelárskeho balíka Microsoft Office (Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016, Excel 2019, Excel 365) a pre všetky úrovne používateľov, od úplných začiatočníkov až po pokročilých profesionálov, zameraných na zvýšenie produktivity tímu automatizáciou pomocou Power BI doplnkov Power Query a Power Pivot.
(Makrá VBA majú nadaľej svoje opodstatnenie najmä vo forme UDF - užívateľom definovaných funkcií).

Vstupné vedomosti

 • zvládnutá problematika súborov a zložiek (priečinkov, adresárov) – ukladanie, presúvanie, kopírovanie, mazanie, práca s Prieskumníkom, práca s košom
 • prepínanie medzi programami, funkcie hlavného panela

Profil absolventa

 • frekventant porozumie základnej koncepcii tabuľkového kalkulátora a štruktúre zošitu
 • osvojí si zručnosti potrebné pre zadanie a jednoduchú analýzu údajov
 • samostatne dokáže vytvoriť základné vzorce a funkcie
 • naučí sa graficky prezentovať údaje
 • osvojí si základné databázové funkcie Excelu

Osnova kurzu Excel základ

 • Pracovné prostredie aplikácie MS Excel
  • pás s nástrojmi, karty, skupiny, príkazy
  • panel s nástrojmi Rýchly prístup
  • spúšťače dialógových okien
  • zobrazenie BackStage, stavový riadok
  • štruktúra zošitu Excel
 • Zadávanie a editácia údajov pracovného hárka
  • pracovný zošit - hárok - bunka
  • obsah bunky - hodnota, vzorec, komentár
  • editácia obsahu bunky
  • postupnosti údajov, vlastné zoznamy
 • Formátovanie bunky a hárka programu Excel
  • rýchle formátovanie, dialógové okno Formát bunky
  • kopírovanie formátu
  • dátové súhrny
  • zlučovanie buniek
  • štýl bunky, motív dokumentu
 • Práca s bunkami, rozsahmi a hárkami
  • adresa bunky, rozsahu
  • výber buniek, rozsahov, riadkov, stĺpcov
  • 3D oblasti
  • kopírovanie a presun oblasti
  • schránka balíka Office
  • alternatívne možnosti prilepenia údajov
  • mazanie údajov, vloženie a odstránenie buniek, riadkov, stĺpcov, hárkov
  • kopírovanie hárka
 • Riadenie zobrazenia zošitov, hárkov, okien
  • nastavenie zobrazenia hárka
  • rozdelenie okna hárka, porovnanie hárkov vedľa seba
  • usporiadanie okien dokumentov (zošitov)
 • Tvorba vzorcov a použitie funkcií
  • vloženie vzorca, kopírovanie vzorca
  • matematické operátory, priorita, zátvorky
  • absolútne a relatívne adresy
  • vloženie funkcie, argumenty funkcie
 • Základy tvorby grafov
  • tvorba grafu bez sprievodcu
  • nástroje pre úpravy grafov
 • Grafické objekty v Exceli
  • grafika použitím tvarov
  • prvky SmartArt, textové efekty WordArt, obrázky a ClipArt
 • Úvod do tabuliek (zoznamov) programu Excel
  • tabuľka - najvýznamnejšia nová vlastnosť Excelu 2007
  • rozsah verzus (databázová) tabuľka
 • Analýza údajov tabuliek a rozsahov
  • zoradenie a filtrovanie údajov
  • ukážka kontingenčnej tabuľky
 • Nastavenie strany a tlač hárka
  • nastavenie tlačiarne, parametrov strany a ukážka v zobrazení Office BackStage

Doplnkové informácie

Ak nie ste si istí pri výbere školenia, pracovníci spoločnosti InSYS Trenčín Vám radi poradia osobne na recepcii, telefonicky alebo e-mailom.


Dĺžka, trvanie kurzu Excel základ: 3 dni
Používateľská náročnosť: základná | stredná | vysoká
Forma výučby: skupinová, individuálna - konzultačná
Výstupný certifikát: certifikát InSYS, certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR
Kategória počítačového kurzu: MS Office