InSYS_iit.png, 3,4kB

Kurzy Microsoft Excel školíme na všetkých podporovaných verziách kancelárskeho balíka Microsoft Office (Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016, Excel 2019, Excel 365) a pre všetky úrovne používateľov, od úplných začiatočníkov až po pokročilých profesionálov, zameraných na zvýšenie produktivity tímu automatizáciou pomocou Power BI doplnkov Power Query a Power Pivot.
(Makrá VBA majú nadaľej svoje opodstatnenie najmä vo forme UDF - užívateľom definovaných funkcií).

Vstupné vedomosti

 • na úrovni absolventa kurzu Excel mierne pokročilý

Profil absolventa

 • absolvent si osvojí pokročilé metódy práce v programe Excel
 • naučí sa vytvoriť vlastné funkcie v programovacom jazyku Visual Basic For Application (VBA)
 • prakticky si vyskúša výhody použitia databázových tabuliek v nadväznosti na ostatné databázové nástroje
 • absolvent vhodnou kombináciou databázových princípov a Excelovských funkcií navrhuje spoľahlivejšie riešenia

Cieľová skupina

Pokročilé databázové metódy analýzy údajov sú vhodné nielen pre oddelenia finančné, kontrolingové a analytické, ale pre všetkých aktívnych používateľov spracovávajúcich údaje exportované z podnikových informačných systémov. Pokročilé znalosti Excelu sú základným predpokladom pre návrh metodiky spracovania údajov, prípravy plánov alebo štandardizácie postupov v pracovných skupinách tak, aby sa minimalizovala časová náročnosť a maximalizovala odolnosť voči náhodným chybám.

Osnova kurzu Excel pokročilý

 • Úprava pracovného prostredia
  • vytvorenie novej Karty
  • pridanie príkazu do Karty
 • Knižnica funkcií (výber pokročilých funkcií)
  • Funkcia OFFSET
  • databázové funkcie (DSUM ...)
  • porovnanie vyhľadávacích funkcií, precvičenie INDEX, MATCH
   najlepšie vyhľadávanie? XLOOKUP - nový, úžasne vylepšený Vlookup
  • odkaz určený reťazcom; INDIRECT
  • logické funkcie detailne
  • maticové vzorce
 • Databázové nástroje
  • Tabuľka verzus rozsah tblOrdersDetails[#Všetko] A1:H1300
  • rozšírený filter automatizovaný makrom
 • Kontingenčné tabuľky (Pivot Tables)
  • vypočítané pole a položka
  • pripojenia rýchleho filtra (slicer connections)
  • podmienené formátovanie kontingenčnej tabuľky
  • nezávislé kontingenčné tabuľky v jednom zošite
 • Programovanie vlastných funkcií VBA (Visual Basic for Applications)
  • vlastná funkcia so vstupnými parametrami (UDF, User Defined Function)
  • ladenie funkcií VBA
  • deklarácia premenných
  • použitie funkcií VBA a funkcií hárka
 • MS QUERY na vyžiadanie
  • MS Query je veľmi starý, roky neaktualizovaný vizuálny nástroj pre tvorbu databázových dotazov. Power Query je úspešnoným pokračovaním filzofie databázových rozšírení Excelu s doplnenými transformačnými funkciami. MS Query zaradíme do programu na vyžiadanie, iba z dôvodov spätnej kompaibility s existujcimi riešeniami.
  • princíp použitia databázovej technológie dotazov
  • získanie externých údajov z databáz
  • získanie externých údajov z excelových súborov
  • získanie externých údajov z textových súborov
  • webový dotaz
  • dotaz z viacerých tabuliek, vytvorenie relácie
  • sumarizačný dotaz
  • parametrický dotaz
  • UNION dotaz
 • doplnok Power Query samoobslužné Power BI
  • zlúčenie údajov z rôznych typov zdrojov
  • transformácie údajov (funkcia Pivot, UnPivot)
  • kombinovanie dotazov (Merge Queries, Append Queries)
  • medzisúčty - zoskupenie údajov (Group By)
  • automatizovaná transformácia exportu s nevhodnou štrukúrou
 • dátový model v Exceli osobný dátový sklad
  • definovanie vzťahu medzi tabuľkami
  • kontingenčná tabuľka a graf z viacerých tabuliek
 • Vizualizácia údajov; Grafy
  • funkcia SERIES údajového radu
  • zrušenie väzby radu na údajovú oblasť
  • dynamický názov vo funkcii SERIES (posledných n dátových bodov)
  • dynamické prepojenia prvkov grafu
  • minigrafy
 • Riešiteľ
  • optimalizačné úlohy
 • Výpočtový model zošitu Excel

Doplnkové informácie

Ak nie ste si istí pri výbere školenia, pracovníci spoločnosti InSYS Trenčín Vám radi poradia osobne na recepcii, telefonicky alebo e-mailom.


Dĺžka, trvanie kurzu Excel pokročilý: 3 dni
Používateľská náročnosť: základná | stredná | vysoká
Forma výučby: skupinová, individuálna - konzultačná
Výstupný certifikát: certifikát InSYS, certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR
Kategória počítačového kurzu: MS Office