InSYS_iit.png, 3,4kB

Školenia Microsoft Office Access zabezpečujeme na všetkých podporovaných verziách databázového nástroja, od Access 2010 po Access 2019 a Access 365, a pre všetky úrovne používateľov. Access je nástroj na vytváranie vlastných databázových aplikácií, no veľmi úspešne môže byť použitý ako dátový sklad pre malé pracovné skupiny alebo ako užívateľské rozhranie k SQL Server databázam.
Pracovné skupiny ocenia možnosť súčasného prístupu viacerých používateľov naraz a excelisti ticho závidia automatickú kontrolu referenčnej integrity údajov a spoľahlivú validáciu dát.
Ako reportingový nástroj odporúčame potom použiť Power BI Desktop, prípadne Excel Power Pivot spolu s Power View.

Vstupné vedomosti

 • zvládnutá problematika súborov a zložiek (priečinkov, adresárov) – ukladanie, presúvanie, kopírovanie, mazanie, práca s Prieskumníkom, práca s košom
 • prepínanie medzi programami, funkcie hlavného panela
 • doporučujeme najskôr absolvovať kurz Excel mierne pokročilý

Profil absolventa

 • získa prehľad o základnej koncepcii databáz
 • naučí sa získavať informácie z existujúcich databáz, používať vybrané príkazy a nástroje systému
 • zvládne návrh a tvorbu jednoduchej databázy

Osnova kurzu Access základ

 • úvod do databáz
  • hlavné funkcie databázy
  • Access verzus Excel
  • zoznámenie so základnými pojmami
  • relačné databázy
 • architektúra databáz
  • koncepcia databázového návrhu, normalizácia
  • základné typy relácií, referenčná integrita
  • primárny kľúč, cudzí kľúč, indexy
 • ovládanie programu, popis okna databázy
 • návrh tabuľky s relačnými väzbami, práca s tabuľkou
 • okno relácií (vzťahov), vytvorenie a odstránenie relácie
 • aktivácia kontroly referenčnej integrity dát, nastavenie typu spojenia
 • tvorba formulárov
 • filtre a dotazy
 • tlač a tlačové zostavy
 • vzájomné prepojenie Excelu a databázy Access

Doplnkové informácie

Ak nie ste si istí pri výbere školenia, pracovníci spoločnosti InSYS Trenčín Vám radi poradia osobne na recepcii, telefonicky alebo e-mailom.


Dĺžka, trvanie kurzu Access základ: 3 dni
Používateľská náročnosť: základná | stredná | vysoká
Forma výučby: skupinová, individuálna - konzultačná
Výstupný certifikát: certifikát InSYS, certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR
Kategória počítačového kurzu: MS Office

Vstupné vedomosti

 • zvládnutý návrh tabuľky s použitím primárneho kľúča, cudzieho kľúča a indexov
 • návrh výberového dotazu na základe viacerých tabuliek
 • návrh formulára pre editáciu údajov tabuľky a formulára s tlačidlami
 • návrh zostavy pomocou sprievodcu

Profil absolventa

 • naučí sa využiť programovacie prostriedky Accessu
 • získa prehľad o možnostiach zdieľania databáz
 • absolvent pozná využitie Access databáz v koncepcii Power BI riešení

Osnova kurzu Access pokročilý

 • opakovanie základných RDBMS funkcií v prostredí MS Access
 • zvýšenie výkonnosti pomocou makier
  • využitie makier
  • tvorba, úprava, vkladanie argumentov, trasovanie makier
  • prehľad akcií makier
  • použitie makier vo formulároch a zostavách
 • použitie VBA – Visual Basic for Application
  • vývojové prostredie VBA, moduly
  • dátové typy, deklarácia premenných
  • funkcie a podprogramy
  • riadiace štruktúry jazyka VBA
  • prevod makier do VBA
 • zdieľanie databázy Access
  • zdieľanie súboru accdb, mdb, rozdelenie databázy
  • prevod aplikácie na MS SQL Server
 • nástroje pre správu databázy
 • Access ako dátový sklad
  • dátový sklad a Power BI riešenia
  • spolupráca Excel Power Query a Access > Self Service ETL proces
 • nástroje pre správu databázy

Doplnkové informácie

Ak nie ste si istí pri výbere školenia, pracovníci spoločnosti InSYS Trenčín Vám radi poradia osobne na recepcii, telefonicky alebo e-mailom.


Dĺžka, trvanie kurzu Access pokročilý: 3 dni
Používateľská náročnosť: základná | stredná | vysoká
Forma výučby: skupinová, individuálna - konzultačná
Výstupný certifikát: certifikát InSYS, certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR
Kategória počítačového kurzu: MS Office