InSYS_iit.png, 3,4kB

S programom Inkscape vstúpite do sveta vektorovej grafiky ľahko a rýchlo!
Inkscepe je zdarma, je Open Source, existuje i prenosná verzia, ktorá sa nemusí inštalovať a na rozdiel od konkurencie je Inkscape pre začiatočníka veľmi ľahko ovládateľný. Inkscape používa pre svoje súbory formát SVG (Scalable Vector Graphics), ktorý popisuje dvojrozmernú vektorovú grafiku pomocou XML a mal by sa stať základným otvoreným formátom pre web.
Podporu farieb CMYK je možné doriešiť spoluprácou s ďalším Open Source programom Scribus.

Vstupné vedomosti

 • zvládnutá problematika priečinkov - práca s Prieskumníkom
 • zvládnutá problematika súborov - ukladanie, presúvanie, kopírovanie, mazanie (práca s košom)
 • prepínanie medzi programami

Profil absolventa

Absolvent kurzu dokáže vytvoriť ilustrácie, grafiku pre web či logo presne a kvalitne.

Osnova kurzu Inkscape

 • Úvod do počítačovej grafiky
  • vektorová a rastrová reprezentácia obrazových informácií
  • rastrový obrázok; rozlíšenie, farebná hĺbka, počet bodov
  • súborové formáty obrázkov
  • farebné modely RGB, CMYK
 • Orientácia v prostredí Inkscape
  • pohyb po pracovnej ploche
  • panely nástrojov
  • paleta farieb, farebné vzorkovníky
  • plátno, mrieky, vodítka
 • Kreslenie objektov
  • tvorba kruhov, elíps
  • tvorba obdĺžnikov
  • kreslenie hviezd
  • prevod objektov na krivky
 • Ručné kreslenie
  • krivky, cesty, kreslenie od ruky
  • stavy uzlov, úprava kriviek
  • chytanie krivky na mriežku, uzol, objekt, vodítko
 • Efekty Path Effect editora
 • Výplne a úpravy objektov
  • transformácie objektov
  • práca s vrstvami
  • výplne, prechody, obrysy
  • orez a maska
 • Práca s bitmapovou grafikou
  • import a trasovanie bitmapy
  • vektorizácia loga
 • Práca s textom
  • reťazcový a blokový text
  • formátovanie textu
  • umiestnenie textu na krivku
  • prevod textu do kriviek
 • Úpravy pomocou filtrov
  • editor filtrov
  • základné filtre
 • Import, export, tlač

Doplnkové informácie

Ak nie ste si istí pri výbere školenia, pracovníci spoločnosti InSYS Trenčín Vám radi poradia osobne na recepcii, telefonicky alebo e-mailom.


Dĺžka, trvanie kurzu Gimp: 2 dni
Používateľská náročnosť: stredná
Forma výučby: skupinová, individuálna - konzultačná
Výstupný certifikát: certifikát InSYS
Kategória počítačového kurzu: Počítačová grafika