InSYS_iit.png, 3,4kB

Vstupné vedomosti

 • zvládnutá problematika súborov a zložiek (priečinkov, adresárov) – ukladanie, presúvanie, kopírovanie, mazanie, práca s Prieskumníkom, práca s košom
 • prepínanie medzi programami, funkcie hlavného panela

Profil absolventa

Účastníci kurzu sa naučia upravovať digitálne fotografie doladením expozície, kontrastu, jasu, zmeniť kompozíciu orezaním, prípadne odstrániť nedostatky retušovaním. Kreatívne dokážu experimentovať s filtrami i nakresliť vlastnú grafiku napríklad pre použitie na webe.

Osnova kurzu Photoshop základ

 • Úvod do počítačovej grafiky
  • vektorová a rastrová reprezentácia obrazových informácií
  • rastrový obrázok; rozlíšenie, farebná hĺbka, počet bodov
  • súborové formáty obrázkov
  • farebné modely RGB, CMYK
 • Pracovné prostredie
  • hlavné menu, palety s nástrojmi
  • dokumentové okno
  • stavový riadok
  • prehliadač súborov
  • otvorenie, uloženie, import a export obrázkov
 • Ovládanie programu
  • zoom zobrazenia
  • paleta nástroje, voľby, navigátor
  • pravítka, merítko, vodítka a mriežky
 • Úpravy obrázku
  • veľkosť obrazu, veľkosť dokumentu, rozlíšenie
  • histogram, jas a kontrast, úrovne
  • krivky a korekcia farieb
  • odtieň a sýtosť
 • Výber časti obrázku
  • obdĺžnik, elipsa, laso, kúzelná palička ...
  • kombinácie a transformácie výberu
  • uloženie výberu
  • paleta histórie
 • Retušovanie
  • klonovacie razítko
  • retušovací štetec, záplata
  • redukcia červených očí
  • guma, mazanie pozadia
  • lokálne zosvetlenie, stmavenie rozostrenie, ...
 • Geometrické úpravy obrazu
  • orez, otáčanie
  • filtre korekcie objektívu
 • Základy použitia vrstiev
 • Použitie filtrov
 • Nástroje pre kreslenie
  • kreslenie obdĺžnika, krytie
  • základy použitia cesty
  • čiary, elipsy, iné tvary
  • nástroj pero
 • Text
  • bodový, odstavcový text
  • formátovanie textu
  • čiary, elipsy, iné tvary
  • nástroj pero

Doplnkové informácie

Ak nie ste si istí pri výbere školenia, pracovníci spoločnosti InSYS Trenčín Vám radi poradia osobne na recepcii, telefonicky alebo e-mailom.


Dĺžka, trvanie kurzu AutoCAD základ: 2 dní
Používateľská náročnosť: stredná
Forma výučby: skupinová, individuálna - konzultačná
Výstupný certifikát: certifikát InSYS, certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR
Kategória počítačového kurzu: Počítačová grafika

Vstupné vedomosti

 • na úrovni absolventa kurzu Photoshop základ

Profil absolventa

Absolvent školenia si osvojí pokročilé techniky kreslenia, modifikácie a kótovania. Aktívne dokáže tvoriť vlastné štýly kótovania, písma a tabuliek. Produktivitu práce v tíme bude vedieť zvýšiť využitím externých referencií. Pomocou vlastných šablón a knižnice blokov bude môcť pracovať dynamickejšie a extrahovaním atribútov eliminuje chyby vo výkazoch.

Osnova kurzu Photoshop pre pokročilých

 • Nastavenia prostredia
  • vlastné pracovné plochy
  • úprava menu a klávesových skratiek
  • snímky stavu
 • Zopakovanie základných zručností
  • úprava DPI
  • konverzia z RGB do CMYK
  • okrivkovanie a vymazanie pozadia
 • Nástroje kreslenia
  • pokročilé nastavenie stopy
  • prechody, plechovka farby
  • tvorba vzorku
  • režimy prekrývania nástrojov
 • Spracovanie súborov RAW
 • Pokročilá práca s vrstvami
  • vrstvy výplne, úprav, tvaru
  • masky vrstiev
  • režimy prekrývania
  • prepojenie tabuľky s Excelom
 • Farebné zladenie dvoch rôznych obrázkov
 • Prevod do čierno-bielej
  • odfarbenie, prevod do stupňov šede
  • funkcia prevod do ČB
  • prevod pomocou farebného priestoru Lab
 • Kanály
  • alfa kanály, RGB kanály
  • výber pomocou kanálov
  • miešanie kanálov
 • Animovaný GIF
 • Automatizácia práce
  • akcie, dávky, droplety
 • Ofsetová tlač, popis, praktické ukážky výstupov

Doplnkové informácie

Ak nie ste si istí pri výbere školenia, pracovníci spoločnosti InSYS Trenčín Vám radi poradia osobne na recepcii, telefonicky alebo e-mailom.


Dĺžka, trvanie kurzu Photoshop pre pokročilých: 2 dni
Používateľská náročnosť: stredná
Forma výučby: skupinová, individuálna - konzultačná
Výstupný certifikát: certifikát InSYS, certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR
Kategória počítačového kurzu: CAD systémy