InSYS_iit.png, 3,4kB

Gimp je voľne šíriteľný multiplatformový Open Source bitmapový editor, ktorý svojimi nástrojmi a funkciami dlhodobo (prvá verzia 0.54 vyšla v roku 1996) úspešne konkuruje komerčným profesionálnym editorom. Používa sa najmä pre úpravy fotografií a tvorbu webovej grafiky. Gimp zatiaľ nepodporuje farebný model CMYK, čo bude profesionálom pripravujúcom výstupy pre ofsetovú tlač chýbať.

Vstupné vedomosti

 • zvládnutá problematika zložiek (priečinkov, adresárov) - práca s Prieskumníkom
 • zvládnutá problematika súborov - ich ukladanie, presúvanie, kopírovanie, mazanie (práca s košom)
 • prepínanie medzi programami

Profil absolventa

Po dokončení školenia poslucháč dokáže aplikovať pokročilé metódy úpravy fotografií, tvoriť vlastnú grafiku kreatívnym využitím možností kresliacich nástrojov a tiež pripraviť kreatívne koláže oživené efektami filtrov.

Osnova kurzu Gimp

 • Úvod do počítačovej grafiky
  • vektorová a rastrová reprezentácia obrazových informácií
  • rastrový obrázok; rozlíšenie, farebná hĺbka, počet bodov
  • súborové formáty obrázkov
  • farebné modely RGB, CMYK
 • Užívateľské rozhranie GIMPu
  • hlavné okno, okno obrázku
  • ďalšie okná pomocou dialógov
  • nastavenia, pluginy
  • režim s jedným oknom (od verzie 2.8)
 • Základné operácie s programom
  • otváranie, ukladanie obrázkov
  • skenovanie a snímky obrazovky
  • lupa, pohľady, meranie
 • Práca s výberom
  • základné druhy výberov
  • úpravy výberov, uloženie výberov
  • kreslenie pomocou výberov
 • Kresliace nástroje
  • výber stopy nástroja
  • plechovka, krytie, typ vyplňovania
  • pero, ceruzka, štetec, razítko ...
  • nástroj text
 • Transformácie obrázka
  • posun, rotácia, zmena veľkosti
  • náklon, perspektíva, preklopenie, orezanie
 • Vrstvy
  • vytvorenie, zmena poradia, mazanie
  • zapnutie, vypnutie, zlúčenie, presun
  • maska vrstvy
  • režimy prekrývania
 • Úprava digitálnej fotografie
  • jas, kontrast
  • úrovne, histogram
  • krivky
  • farebné doladenie, automatické filtre
  • zaostrenie, odstránenie šumu a škrabancov
  • použitie filtrov
 • Kanály a masky
 • Animované obrázky

Doplnkové informácie

Ak nie ste si istí pri výbere školenia, pracovníci spoločnosti InSYS Trenčín Vám radi poradia osobne na recepcii, telefonicky alebo e-mailom.


Dĺžka, trvanie kurzu Gimp: 2 dni
Používateľská náročnosť: stredná
Forma výučby: skupinová, individuálna - konzultačná
Výstupný certifikát: certifikát InSYS
Kategória počítačového kurzu: Počítačová grafika