InSYS_iit.png, 3,4kB

Vstupné vedomosti

 • zvládnutá problematika zložiek (priečinkov, adresárov) - práca s Prieskumníkom
 • zvládnutá problematika súborov - ukladanie, presúvanie, kopírovanie, mazanie (práca s košom)
 • prepínanie medzi programami

Profil absolventa

 • absolvent kurzu PowerPoint zručne použije neustále inovované nástroje tvorby prezentácie na zostavenie pútavého príbehu
 • vylepšené nástroje pre prezentujúceho, podpora mobilných zariadení, lepšia práca s videom a zvukom budú pre frekventantov našich kurzov samozrejmosťou

Osnova kurzu MS PowerPoint

 • prezentácia za niekoľko minút
  • stručný sprievodca
  • režimy zobrazenia prezentácie
  • základy editácie textu
  • základy premietania
 • prezentácia v réžii užívateľa
  • výber automatických formátov snímok
  • modifikácia usporiadania objektov na snímkach
  • operácie so snímkami
 • úpravy prezentácie
  • zmena vzhľadu prezentácie
  • prechod snímok, animácie objektov
  • formátovanie textu
 • premietanie prezentácie

Doplnkové informácie

Ak nie ste si istí pri výbere školenia, pracovníci spoločnosti InSYS Trenčín Vám radi poradia osobne na recepcii, telefonicky alebo e-mailom.


Dĺžka, trvanie kurzu PowerPoint: 1 deň
Používateľská náročnosť: základná | stredná | vysoká
Forma výučby: skupinová, individuálna - konzultačná
Výstupný certifikát: certifikát InSYS, certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR
Kategória počítačového kurzu: MS Office