InSYS_iit.png, 3,4kB

Vstupné vedomosti

 • nevyžadujú sa žiadne skúsenosti s prácou na PC
 • výhodou môže byť skúsenosť s ovládaním počítačovej myši
  (stačí si zahrať hry Solitér, Míny alebo Srdcia)

Profil absolventa

Účastník po ukončení školenia získa výbornú orientáciu v prostredí operačného systému Microsoft Windows, osvojí si základné postupy práce v textovom editore a dokáže využiť tabuľkový kalkulátor pre jednoduché výpočty alebo automatický filter zoznamu. Absolvent kurzu spoľahlivo použije mail a nezahltí schránku prijímateľa veľkou prílohou, pozná riziká podvodných e-mailových správ a vie rozoznať zabezpečené spojenie podľa protokolu v adresnom riadku prehliadača.

Osnova kurzu Základy Windows, Word, Excel a elektronická pošta

 • Operačný systém Microsoft Windows 7, Windows 8
  • filozofia OS Windows a jeho základné princípy
  • popis a nastavenie pracovnej plochy | domovská obrazovka, dlaždice
  • ikony pracovnej plochy, odkazy
  • získanie a používanie aplikácií
  • práca s oknom
  • hlavný panel, tlačidlo Štart
  • Prieskumník, priečinky a súbory
   • vytváranie nových priečinkov, ukladanie súborov
   • kopírovanie, presúvanie, mazanie, premenovanie priečinkov a súborov
   • súbory používateľa, knižnice a obľúbené položky
   • kôš – vymazávanie údajov, obnovenie údajov z koša, vysypanie koša
  • pamäťová schránka
  • vstavané aplikácie OS Windows
   • Skicár, Poznámkový blok, WordPad, Kalkulačka, Rýchle poznámky
   • Internet Explorer, vyhľadávacie služby, bezpečnosť
  • prepínanie medzi úlohami (aplikáciami), multitasking
  • zdieľanie údajov v sieti
 • Textový editor MS Word
  • pravidlá písania textu
  • formátovanie textu, štýly, kópia formátu
  • odrážky a číslovanie
  • hlavička a päta dokumentu
  • vloženie tabuľky, obrázku a grafického objektu (tvaru)
 • Tabuľkový kalkulátor MS Excel
  • zošit, hárok, bunka
  • zadávanie údajov do bunky
  • formátovanie bunky, vymazanie formátu, kópia formátu
  • automatické funkcie, vytvorenie vzorca
  • vytvorenie tabuľky programu Excel
  • zoradenie a filtrovanie údajov
  • vytvorenie grafu
  • tlač pracovného hárka
 • Elektronická pošta – Outlook, Gmail
  • vytvorenie Webmailového účtu
  • predmet poštovej správy, netiketa
  • nová správa a odpoveď na správu
  • zložky pre prácu s poštou, triedenie správ
  • kontakty, kalendár, úlohy

Doplnkové informácie

Potrebujete pomôcť s výberom školenia? Pracovníci spoločnosti InSYS Trenčín Vám radi poradia osobne na recepcii, telefonicky alebo e-mailom.


Dĺžka, trvanie kurzu: 5 dní
Používateľská náročnosť: základná
Forma výučby: skupinová, individuálna - konzultačná
Výstupný certifikát: certifikát InSYS, certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR
Kategória počítačového kurzu: počítačový ŠTART