InSYS_iit.png, 3,4kB

Vstupné vedomosti

Nepožadujú sa žiadne vedomosti z oblasti vytvárania webových stránok. Vhodná je však orientácia v niektorých technických pojmoch (formáty súborov, rozlíšenie monitora, pixel, rastrová a vektorová grafika, ...) a ovládanie aspoň jedného počítačového programu na pokročilej úrovni. Môže to byť napríklad textový procesor (MS Word, Writer), ktorý nás privedie k poznaniu základov typografie, naučí nás vnímať odsek ako základnú formátovaciu jednotku a používať štýly ako nástroj pokročilého formátovania dokumentov.
Môžem sa prihlásiť na kurz aj bez týchto vedomostí? Áno, no pravdepodobne budete mierne odolávať pocitu "zahltenia" množstvom pojmov.

Profil absolventa

Absolvent kurzu dokáže vyrobiť webovú stránku v súlade s internetovými štandardmi konzorcia W3C. Pomocou nástrojov Bootstrap vytvorí základnú kostru webovej prezentácie, pomocou kaskádových štýlov nastaví lákavý dizajn a správnu formu, prostredníctvom FTP protokolu publikuje lokálne uložené webstránky na webový sever.
Absolventi kurzu sa oboznámia s princípmi fungovania webových aplikácií a s možnosťami použitia CMS systémov pre správu obsahu.

Osnova kurzu Tvorba web stránok

 • Princípy fungovania webových aplikácií
  • World Wide Web, hypertext, http, ftp
  • Webový server
  • Publikačný systém na správu obsahu
 • Ako vytvoriť web stránku
  • HTML editory wysiwyg alebo štruktúrne
  • Zložka - editor - súbor.html - prehliadač
 • Značkovací jazyk HTML5
  • Blokové prvky
  • Zoznamy
  • Fyzické a logické formátovanie textu
  • Hypertextové odkazy
  • Obrázky
  • Tabuľky
  • Formuláre
 • Formátovanie HTML dokumentov kaskádovými štýlmi CSS
  • Oddelenie obsahu od formátu
  • Priamy zápis, štýlopis v hlavičke, externý *.css súbor
  • Selektory, vlastnosti a hodnoty
  • Vlastné štýly, triedy a identifikátory
  • Hromadné a kontextové deklarácie štýlu
  • Prehľad vlastností CSS3
 • Bootstrap framework
  • Použitie frameworku: stiahnuť alebo prepojiť z CDN
  • Responzívny layout: Bootstrap mriežka
  • Typografia Bootstrap
  • Navigačné prvky menu
  • Komponenty rozhrania (jumbotron, tlačidlá, Carousel, wells, formuláre, ...)
  • Piktogramy glyphicons
  • Bootstrap CSS pre hlačidlá, formuláre, obrázky, tabuľky
 • Oživenie stránok skriptami
  • Začlenenie javascriptu do kódu stránky
  • Jednoduché, praktické multiplatformové JQuery
 • Publikovanie vytvorených webových stránok

Doplnkové informácie

Ak nie ste si istí pri výbere školenia, pracovníci spoločnosti InSYS Trenčín Vám radi poradia osobne na recepcii , telefonicky 0905 352 040 alebo e-mailom.


Dĺžka, trvanie kurzu Tvorba web stránok: 3 dni
Používateľská náročnosť: základná | stredná | vysoká
Forma výučby: skupinová, individuálna - konzultačná
Výstupný certifikát: certifikát InSYS, certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR
Kategória počítačového kurzu: www