InSYS_iit.png, 3,4kB
baner-jazykove-kurzy

Trimestrálne kurzy vyžiadanie informácií >>

Školiace stredisko spoločnosti InSYS otvára trikrát do roka (január, apríl, október) trimestrálne jazykové kurzy, ktoré trvajú 10 týždňov. Kurzy majú starostlivo pripravenú osnovu výučby. Záujemci o štúdium sú na základe vstupného testu (alebo v prípade absolventov našich kurzov na základe výstupného testu) zaradení do zodpovedajúcej úrovne pokročilosti.

  • Online kurzy počas celého roka
  • maximálny počet účastníkov je 8 - individuálny prístup
  • periodicita: 2 x týždenne dve vyuč. hodiny (jedna vyučovacia hodina = 50 minút)
  • čas výučby: štandardne 16:20 - 18:00, 18:10 - 19:50
  • celkový počet vyuč hodín: 40
  • doba trvania: 10 týždňov

Motivujúce prostredie trimestrálnych kurzov Vás vtiahne svojou príjemnou interaktívnou atmosférou. Komunikačné zručnosti si osvojíte s minimálnym zaťažením teoretickými poznatkami bez pasívneho učenia sa slovnej zásoby.

  • tradičné aj alternatívne vyučovacie metódy
  • komunikatívny prístup zameraný na poslucháča
  • informačno-komunikačné technológie vo výučbe

Doplnkové informácie

Pre všetkých klientov, ktorí majú špecifické požiadavky na flexibilitu rozvrhu, obsah alebo intenzitu výučby ponúkame individuálne štúdium.
Pracovníci spoločnosti InSYS Trenčín Vám radi poradia osobne na recepcii , telefonicky 0905 352 040 alebo e-mailom.


Dĺžka, trvanie trimestrálneho kurzu angličtiny: 10 týždňov, 2× týždenne,
pondelok-streda alebo utorok-štvrtok, 16:20 – 18:00 alebo 18:10 – 19:50
Cena s DPH: všetky úrovne: 135 €
Forma výučby: skupinová, maximálne 8 účastníkov
Výstupný certifikát: certifikát InSYS
Kategória kurzu: angličtina