InSYS_iit.png, 3,4kB
baner-jazykove-kurzy

Nemčina je jazykom 96 miliónov Európanov. vyžiadanie informácií >>

Kurzy nemčiny majú starostlivo pripravenú osnovu výučby. Skupinové trimestrálne kurzy otvárané trikrát do roka (január, apríl, október) sú vhodné pre všetky úrovne pokročilosti a rôzne záujmové skupiny (pre opatrovateľky, pracovníkov služieb, študentov i obchodníkov).

Záujemci o štúdium sú na základe testu zaradení do zodpovedajúcej úrovne pokročilosti. Komunikačné zručnosti si osvojíte s minimálnym zaťažením teoretickými poznatkami bez pasívneho učenia sa slovnej zásoby.

Aké sú naše kurzy?

 • v malých skupinách vytvorí lektor pozitívnu atmosféru
 • obsah i metódy výučby nemčiny prispôsobíme vekovému zloženiu a záujmom skupiny
 • lektor sústreďuje pozornosť na poslucháča, jeho vnímanie a individuálne osobitosti
 • na všetkých lekciách nemčiny prebieha neustála interakcia medzi lektorom a študentom

O kurze

 • Online kurzy počas celého roka
 • maximálny počet účastníkov je 8
 • periodicita: 2 x týždenne dve vyuč. hodiny (vyučovacia hodina = 50 minút)
 • čas výučby: štandardne 16:20 - 18:00, 18:10 - 19:50
 • celkový počet vyuč hodín: 40
 • doba trvania: 10 týždňov
 • učebná literatúra: Themen aktuell,
  online zdroje a doplnkové materiály podľa záujmov skupiny

Doplnkové informácie

Ak preferujete flexibilitu, vyberte si individuálne štúdium, pri ktorom sa maximálne prispôsobíme vaším požiadavkám.
Pracovníci spoločnosti InSYS Trenčín Vám radi poradia osobne na recepcii , telefonicky 0905 352 040 alebo e-mailom.


Dĺžka, trvanie trimestrálneho kurzu nemčiny: 10 týždňov, 2× týždenne,
pondelok-streda alebo utorok-štvrtok, 16:20 – 18:00 alebo 18:10 – 19:50
Cena s DPH: všetky úrovne: 135 €
Forma výučby: skupinová, maximálne 8 účastníkov
Výstupný certifikát: certifikát InSYS
Kategória kurzu: nemčina