InSYS_iit.png, 3,4kB

Vstupné vedomosti

 • nepožadujú sa žiadne zručnosti ani vedomosti z oblasti účtovníctva
 • úplné stredné vzdelanie (gymnázium) alebo stredné odborné vzdelanie (stredná odborná škola)

Profil absolventa

Absolvent môže pracovať v oblastiach mzdového účtovníctva podniku. Kurzom získava orientáciu a všeobecné vedomosti z pracovnoprávneho a mzdového minima, z aktuálnej mzdovej účtovnej legislatívy SR a z prevzatých právnych aktov EÚ. Zvláda základnú charakteristiku a metodológiu, základné prípady, výpočet dani z príjmov zo závislej činnosti a celkovú organizáciu mzdového účtovníctva v podniku. Zároveň dokáže spracovávať základné tlačivá pre Daňový úrad, ÚSPVaR, Sociálnu poisťovňu, Zdravotné poisťovne a pod.

Osnova kurzu Mzdové účtovníctvo

 • pracovnoprávne a mzdové minimum
 • povinnosti zamestnávateľov k Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a vzájomné vzťahy
 • daň z príjmov zo závislej činnosti
 • verejné zdravotné poistenie
 • sociálne poistenie
 • platobná neschopnosť zamestnávateľa a dávka Garančného poistenia
 • úrazové poistenie
 • príklady z praxe
 • práca s PC - základy mzdového účtovníctva
 • krátky súvislý príklad
 • vybrané problémy

Spôsob výučby

 • 50 % času TEÓRIA; získanie dôležitých teoretických základov a aktuálnych informácii
 • 50 % času PRAX; spracovanie miezd na PC

Pozn.:
Poskytujeme individuálne konzultácie zamerané na konkrétne problémy vo Vašej podnikateľskej praxi.

Doplnkové informácie

Ak nie ste si istí pri výbere školenia, pracovníci spoločnosti InSYS Trenčín Vám radi poradia osobne na recepcii, telefonicky alebo e-mailom.


Dĺžka, trvanie kurzu Mzdové účtovníctvo: 9 stretnutí počas 3 až 4 týždňov
2-krát alebo 3-krát týždenne
Používateľská náročnosť: začiatočník
Forma výučby: skupinová, individuálna - konzultačná
Výstupný certifikát: certifikát InSYS, certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR
Kategória kurzu: ekonomika a účtovníctvo