power bi riesenia

InSYS training & developer partner

Školenia a konzultácie aj online formou!

Všetky kurzy, školenia a konzultačné služby vieme sprostredkovať vzdialene.   Formulár

Počítačové kurzy

Školiace stredisko InSYS organizuje počítačové kurzy pre firemných zákazníkov i pre verejnosť. Ponúkame primeranú obsahovú náplň rovnako pre pokročilých užívateľov počítačov ako i pre počítačových začiatočníkov.

viac »

Jazykové kurzy

Učenie cudzích jazykov je umenie.
Lektori v priebehu kurzu striedajú alternatívne a tradičné metódy výučby tak, aby stimulovali rôzne mozgové centrá.
Komunikatívny prístup zameraný na účastníka kurzu, umožňuje ciele, obsah a metódy zosúladiť s vekom a záujmami malých 5 až 8 členných skupín.

  • Ruština
  • Francúzština

viac »

Účtovnícke kurzy

Výkazy finančného účtovníctva poskytujú základné informácie o stave podniku. Potrebujete aj Vy poznať podľa akých princípov sú tvorené? Potrebujete sa oboznámiť s účtovaním podľa účtovej osnovy, kvalifikovane pracovať s výsledkami finančnej analýzy alebo samostatne spracovávať ekonomickú agendu?

viac »

IT konzultácie

Konzultačné služby predstavujú pre zákazníka možnosť zúčastniť sa aktívne na riešení a implementácií tak, aby v požadovanom rozsahu ovládal použité technické a programové prostriedky. Zákazník tak získa otvorené riešenie, ktoré môže sám ďalej udržiavať a modifikovať.

viac »

Zákazkové kurzy

Zákazkové školenia, kurzy a semináre "šité na mieru" presne zamerané na požiadavky a potreby Vašej firmy uskutočníme priamo u Vás, v priestoroch nášho školiaceho strediska, alebo po dohode kdekoľvek inde.
Pre IKT kurzy máme k dispozícii mobilnú učebňu s ôsmimi tréningovými notebookmi.
Sme tu pre Vás - prispôsobíme sa vašim požiadavkám.
Máte záujem o kurz, ktorý ste v našej ponuke nenašli? Kontaktujte nás prosím.

viac »

Komunikačné tréningy

Silu a váhu slova poznali už veľkí grécki a rímski myslitelia. I dnes sú jedným zo základných predpokladov úspechu v zamestnaní komunikačné zručnosti, ktoré môžete zdokonaliť pod vedením našich skúsených trénerov.

viac »